dissabte, 6 d’octubre de 2007

JUNTA DIRECTIVA

El passat 4 de maig es va celebrar l'Assemblea General Ordinària en la que s'havia de renovar la meitat dels càrrecs de la Junta Directiva. Realitzats els tràmits corresponents, aquesta va quedar constituïda així:


President: Joan Berga i Hostench Tel: 938.668.425
Vicepresident: Agustina Carbonés i Armadans
Tresorer: Pere Girbau i Parareda
Secretari: Josep M. Masdéu i Plans Tel: 938.666.119
Vocal: Josep Codina i Alabau
Vocal: Lluís Joan i Bautista
Vocal: Joan Rovira i Bonfill
Vocal: Josep Vives i Vila

e.mail: jmmasdeu@tinet.cat